Gå til hovedindhold

Hverdagen

på korttidspladser Bøgildlund

Dagen efter ankomsten planlægges en forventningssamtale, hvor også pårørende er velkomne. På mødet tales der om dine og vores forventninger, længden af opholdet, mål for opholdet, og om hvordan vi når de opsatte mål.

Hver uge holder vi en opfølgningssamtale, hvor vi taler om, hvordan ugen er gået, og om vi når de opsatte mål.

Træningen tilrettelægges i samarbejde mellem afdelingens rehabiliterende team og dig. Det er vigtigt, at du selv er en aktiv medspiller i forhold til at få et godt forløb her hos os.
Vi støtter dig i forhold til personlig pleje og dine måltider.

 

Der er måltider på følgende tidspunkter:        

- Morgenmad: kl. 08.00-09.30
- Frokost: kl. 11.30-12.30
- Eftermiddagskaffe: kl. 14.30
- Aftensmad: kl. 17.30-18.30
- Aftenskaffe: kl. 20.00