Gå til hovedindhold

Kortidspladser Bøgildlund

Præsentation af Korttidspladser Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommunes korttidspladser Bøgildlund har fokus på det rehabiliterende forløb, hvor samspillet mellem borgeren, det rehabiliterende team og gerne pårørende er i fokus.
Det er borgerens mål, der danner basis for det individuelle forløb.

På korttidspladserne Bøgildlund - Ikast-Brande Kommune er der ansat et tværfagligt team bestående af fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ernæringsassistent og servicepersonale.

Det er vigtigt for os, at vi udover den rehabiliterende træning, også har fokus på, at hverdagen i egen bolig kommer til at fungere. Således er det en helhedsorienteret indsats, vi tilbyder.

Det overordnede mål for os er, at understøtte borgeren i, at opnå den størst mulige grad af selvhjulpenhed, som dermed kan danne grundlag for et selvstændigt og meningsfuldt liv.
Derfor er de vigtige spørgsmål fra medarbejderne, der modtager borgeren:

  • Hvad er vigtigt for dig ?
  • Hvad giver mening for dig i dit liv ?
  • Hvad vil du gerne selv kunne gøre, når du skal tilbage til dit eget hjem ?

Et forløb på kortidspladser Bøgildlund gennemgår flere faser:

  • Ankomst med samtale om forventninger og ønsker for fremtiden samt mål med opholdet  
  • Aftaler om mål for træningen
  • Ugentlig vurdering af fremgang og de opsatte mål
  • Udslusning, drøftelse af evt. fremtidigt behov for hjælp og træning

 

Det er Ikast-Brande Kommunes visitation og myndighedsafdeling, der visiterer dig til et ophold på Korttidspladser Bøgildlund Ikast-Brande Kommune.
Vores tilbud henvender sig til dig, der ønsker og forventes at vende tilbage til egen bolig.
Personalet på Korttidspladser Bøgildlund anvender en rehabiliterende tilgang hvilket betyder at du kan forvente at udføre så mange dele/hele opgaver som muligt selvstændigt, så du kan opnå dit ønskede funktionsniveau. Træning er en del af hverdagen lige fra at træne med terapeuterne til hverdagsting som f.eks. bad/tandbørstning m.v.

Udover den træning du tilbydes, med støtte fra det rehabiliterende team, har du også mulighed for at benytte dig af centerets træningsfaciliteter på egen hånd.

 

Du skal være indstillet på:

- At være aktivt deltagende
- At være motiveret i forhold til at sætte  mål for opholdet
- Prioritere træningen og klare de ting du selv kan
- Gerne deltage i de sociale aktiviteter der foregår i huset