Skip to main content

Pårørende

Det prioriteres højt at have et åbent samarbejde og kommunikation med pårørende.

På Bøgildlund vil vi meget gerne dialogen både om stort og småt.

Der er valgt en beboer-pårørendegruppe, som nuværende består af to pårørende, en medarbejderrepræsentant, en ældrerådsrepræsentant og lokallederen. Gruppen mødes cirka to gange årligt og ellers ved behov.

Formålet med gruppen er, at styrke dialogen mellem beboere, pårørende, medarbejdere og ledelse om tilrettelæggelse af hverdagen for beboerne, og herved skabe åbenhed og medindflydelse.